AVALEHT > Meie probleemid > Maardu Põhjakarjäär
 
 
 
 
 
 
 
 

Maardu Põhjakarjäär


Põhjakarjäär jääb Võerdla külatuumikust ja elumajadest umbes 500 meetrit põhjapoole. Enne 1960-ndaid oli seal Võerdla raba ja külaosa mida kutsuti Väike-Võerdlaks. Peale fosforiidikaevanduse lõppu ehitati kaevandustrenaazide vahelisele platsile pumbamaja. Päris valmis see ehitus ei saanudki. Varemete ümbrusesse hakkasid kogunema isetekkelised prügimäed.  Suviti levis külani sagedasti suitsuvine mis tekitas kahtlust, kas mitte kaablipõletajadki pole omale seal "tööstusplatsi" sisse seadnud. Külaelanikud aga tundsid hirmu kevade saabumise ees, mil kaablipõletajate lõkkest võiks tekkida kulupõleng mis üle lageda heinamaa jõuaks õige kiiresti ka elumajadeni.
Kui Teeme Ära 2009 VAREMETEVABA EESTI kutsus üles kohalikke külaseltse kaardistama lammutamist vajavaid objekte, sai  Võerdla külaseltsi nimel antud üles Põhjakarjääri pumbamaja koordinaadid.

Teeme Ära 2009 projekt Varemetevaba Eesti
Pumbamaja nr 1 lugu
Pumbamaja varemed asusid Võerdla külas, jätkuvalt riigiomandis oleval maal.
Lisaks lagunevale pumbamaja hoonele, oli ka ümbrusesse toodud prügi.
Reostaja selgitamiseks algatati 2008.a sügisel menetlus, aga kahjuks ei
olnud võimalik reostajat kindlaks teha. Vastavalt Jäätmeseadusele pöördusime
2009.a sügisel koristustööde korraldamiseks Keskkonnaameti poole. Edasi juba
korraldas jäätmete koristamise osa Keskkonnaamet (koristas Veolia
Keskkonnateenused).

Paralleelselt samal ajal pöördus Jõelähtme VV Maavalitsuse (nb mitte
Maa-amet) poole saamaks Maavanema nõusolekut pumbamaja lammutamiseks.

Kuna hoone ei olnud ehitiste registris, kandsime ta sinna, peale mida andis
Maavanem meile nõusoleku lammutamiseks. Enne lammutamist andis VV ka
lammutusloa.

Lammutamise viis läbi Veolia Keskkonnateenused koostöös Tallinna Prügilaga.
Lammutamine toimus ühe päevaga ning töö tegi ära üks suur ekskavaator.

Erinevad osapooled kiire ja korraliku töö teostamiseks olid: Keskkonnaameti
Harju-Rapla-Järva regioon, Veolia Keskkonnateenused, Tln Prügila, Jõelähtme
VV.

Liis Truubon
Jõelähtme VV
l...@joelahtme.ee

Gallery Plugin Error : gallery/Pumbamaja/thumb folder is not writable!

Solution :Please chmod folder to 0777, at the moment it is 0755!
 

 
 

Võerdla küla